Therapie Lelystad

Therapie Lelystad

Bij praktijk “Gezellig Stralen” in Lelystad komen kinderen en jongeren die:

 • Angstig of onzeker zijn
 • Het lastig vinden om voor zichzelf op te komen
 • Een luisterend oor nodig hebben
 • Teruggetrokken en somber zijn
 • Sensitief zijn ingesteld en moeite hebben met prikkels
 • Concentratieproblemen hebben
 • Ouders hebben die gescheiden zijn
 • Moeite hebben met een overlijden in hun naaste omgeving
 • Prikkelbaar en snel boos zijn

Afhankelijk van de hulpvraag, bekijken we welke methoden er ingezet wordt. Er kunnen voor de behandeling ook verschillende methodieken gecombineerd worden.

In de praktijk in Lelystad kan het volgende worden ingezet:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Speltherapie
 • Rouw- en verliesbegeleiding na scheiden en overlijden
 • Creatieve therapie
 • EMDR-therapie, traumabehandeling
 • Positieve psychologie
 • Systeemtherapie

Neemt u voor de tarieven in Lelystad even contact met ons op.

Tarieven

Werkwijze

Privacy Policy